top of page
choco photo manue-13.png
Untitled-2-01.jpg

Blossom Booster

ด้วยอนุภาพสเต็มเซลล์จากมวลพฤกษาและดอกไม้นานาชนิดทำให้ มาในรูปแบบเซรั่ม ถูกผลักลงผิวด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด บำรุงผิวล้ำลึก นุ่ม เด้ง น่าสัมผัส

bottom of page