top of page
Golden Glass Lymphatic facia.jpg
Untitled-2-01.jpg

Golden Glass Lymphatic facial

โปรแกรมฟื้นฟูเซลล์ผิวด้วยทองคำบริสุทธิ์แท้​ 100% และขั้นสุดของศาสตร์การนวด​ยกกระชับ​เดรนน้ำเหลือง​ ผ่อนคลายคอบ่าไหล่​ รอบศีรษะ​ ให้ผิวย้อนวัยได้ตั้งแต่ครั้งแรก

bottom of page